Zadanie 1
Wskaż, które liczby zapisano w porządku rosnącym.

Zadanie 2
Liczbą przeciwną do liczby mimetex:\normalsize {-2,5} jest liczba:

Zadanie 3
Iloczyn liczby dodatniej i liczby ujemnej jest liczbą:

Zadanie 4
Suma liczb mimetex:\normalsize {4,5} i mimetex:\normalsize {-5,2} wynosi:

Zadanie 5
Różnica liczb mimetex:\normalsize {-4} i mimetex:\normalsize {-5} wynosi:

Zadanie 6
Najwiekszą z liczb: mimetex:\normalsize {|-2|}, mimetex:\normalsize {|4|}, mimetex:\normalsize {|6|}, mimetex:\normalsize {|-12\frac{3}{4}|, mimetex:\normalsize {12} jest liczba:

Zadanie 7
Które zdanie nie jest prawdziwe?

Zadanie 8
Iloczyn liczb mimetex:\normalsize {-1\frac{1}{2}} i mimetex:\normalsize {4} wynosi:

Zadanie 9
Po podzieleniu liczby mimetex:\normalsize {-5} przez mimetex:\normalsize {-2,5} otrzymamy:

Zadanie 10
Dokonując codziennych pomiarów temperatury powietrza, uzyskano następujące wyniki:mimetex:\normalsize {-3,5^{ \circ}\text{C}}; mimetex:\normalsize {-2^{ \circ}\text{C}}; mimetex:\normalsize {0^{ \circ}\text{C}}; mimetex:\normalsize {1,5^{\circ}\text{C}}; mimetex:\normalsize {-1^{ \circ}\text{C}}. Średnia arytmetyczna tych temperatur wynosi: