Zadanie 1
Bryły przedstawione na poniższych rysunkach to:
Zadanie 2
Które z poniższych zdań są fałszywe?

Zadanie 3
Łączna długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 7cm, 2dm i 60mm wynosi:

Zadanie 4
Na wykonanie szkieletu sześcianu zużyto 48cm drutu. Na wykonanie ścian tego sześcianu potrzebna jest tektura o łącznej powierzchni:

Zadanie 5
Objętość sześcianu o polu powierzchni całkowitej 150cm² wynosi:

Zadanie 6
3 litry soku rozlano do szklanek o pojemności 200cm³ każda. Ile szklanek napełniono tym sokiem?

Zadanie 7
Pole prostopadłościanu o krawędziach 10cm, 4cm i 5cm wynosi:

Zadanie 8
Objętość graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej 8cm, którego podstawą jest prostokąt o bokach 7cm i 6cm, wynosi:

Zadanie 9
Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 6cm, a jego ścianami bocznymi są jednakowe trójkąty równoramienne o ramieniu długości 4cm. Łączna długość krawędzi tego ostrosłupa wynosi:

Zadanie 10
Ile maksymalnie piłek o promieniu 4,5cm zmieści się w prostopadłościennym pudełku o wymiarach 18cm, 10cm i 9cm?