Zadanie 1
Bryły przedstawione na poniższych rysunkach to:
Zadanie 2
Które z poniższych zdań są fałszywe?

Zadanie 3
Łączna długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 7 cm, 2 dm i 60 mm wynosi:

Zadanie 4
Który rysunek nie przedstawia siatki graniastosłupa?
Zadanie 5
Objętość sześcianu o polu powierzchni całkowitej 150 cm² wynosi:

Zadanie 6
3 litry soku rozlano do szklanek o pojemności 200 cm³ każda. Ile szklanek napełniono tym sokiem?

Zadanie 7
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego o wysokości 10 cm i podstawie, będącej trójkątem prostokątnym o bokach 5 cm, 12 cm i 13 cm, jest równe:

Zadanie 8
Objętość graniastosłupa prostego o wysokości 8 cm, którego podstawą jest romb o przekątnych 10 cm i 12 cm, jest równa:

Zadanie 9
Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 6 cm, a jego ścianami bocznymi są jednakowe trójkąty równoramienne o ramieniu długości 4 cm. Łączna długość krawędzi tego ostrosłupa wynosi:

Zadanie 10
Ile maksymalnie piłek o promieniu 4,5 cm zmieści się w prostopadłościennym pudełku o wymiarach 18 cm, 10 cm i 9 cm?