Zadanie 1
Jeden z boków prostokąta ma 3,5cm, a drugi jest dwa razy dłuższy. Pole tego prostokąta wynosi:

Zadanie 2
Pole kwadratu o obwodzie 32cm wynosi:

Zadanie 3
Podłoga łazienki ma kształt prostokąta o wymiarach 3m i 2,5m. Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 10cm potrzeba do wyłożenia podłogi tej łazienki?

Zadanie 4
Działka pana Jana ma pole równe 30a, czyli:

Zadanie 5
Jeden z boków równoległoboku o polu 560cm² ma długość 8dm. Wysokość równoległoboku poprowadzona do tego boku wynosi:

Zadanie 6
Jedna z przekątnych rombu ma długość 10cm, a druga jest od niej dwa razy krótsza. Pole tego rombu wynosi:

Zadanie 7
W pewnym trapezie o wysokości 6cm jedna z podstaw ma długość 9cm, a druga jest od niej o 2cm krótsza. Pole tego trapezu wynosi:

Zadanie 8
Trójkąt prostokątny o bokach 6cm, 8cm i 10cm ma pole równe:

Zadanie 9
Wysokości równoległoboku wynoszą 4cm i 6cm. Krótsza wysokość jest opuszczona na bok długości 12cm. Drugi bok tego równoległoboku ma długość:

Zadanie 10
Oblicz pole figury zacieniowanej na poniższym rysunku, wiedząc, że niezacieniowana figura wewnątrz trapezu jest rombem.