Zadanie 1
Znajdź miary kątów mimetex:\small{\alpha, \quad \beta \quad i \quad \gamma}.
Zadanie 2
W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma 70mimetex:\small^{\circ}. Pozostałe kąty tego trójkąta mają miary:

Zadanie 3
Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 45cm, a jego podstawa ma 13cm. Ramię tego trójkąta ma:

Zadanie 4
Obwód prostokąta, którego jeden bok ma 4cm, a drugi jest o 5cm dłuższy, wynosi:

Zadanie 5
Dany jest prostokąt ABCD o długościach boków: |AB|=8cm i |BC|=6cm. Jego przekątne o długości 10cm przecinają się w punkcie S. Obwód trójkąta ABS wynosi:

Zadanie 6
Trójkąt, którego dwa kąty mają po 45mimetex:\small^{\circ}, jest trójkątem:

Zadanie 7
Jeden z kątów ostrych równoległoboku ma miarę 70mimetex:\small^{\circ}. Pozostałe kąty tego równoległoboku wynoszą:

Zadanie 8
Kąt ostry trapezu prostokątnego ma miarę 50mimetex:\small^{\circ}. Pozostałe kąty tego trapezu mają miary:

Zadanie 9
Obwód trapezu równoramiennego przedstawionego na rysunku wynosi 34 cm. Zaznaczone odcinki mają długość:
Zadanie 10
Naszyjnik składa się z trzech rodzajów ogniw w kształcie okręgów: 8 dużych, 8 średnich i 16 małych. Największy okrąg ma promień 2 cm, średni - 1 cm, mały - 0,5 cm. Naszyjnik ma więc długość: