Zadanie 1
3 godziny 20 minut i 26 sekund to:

Zadanie 2
Jeśli 1 kwietnia wypadł w niedzielę, to 1 maja wypadnie:

Zadanie 3
Obiekt A ma masę 0,025t, obiekt B - 3,67kg, obiekt C - 678dag, obiekt D - 5676g. Ustawiając te obiekty w kolejności od najlżejszego do najcięższego, otrzymamy:

Zadanie 4
Długości a=0,256km, b=72,5m, c=3745cm, d=264540mm ustawione w kolejności od najkrótszej do najdłuższej to:

Zadanie 5
1cm na mapie o skali 1:100 000 odpowiada w terenie:

Zadanie 6
Odległość między dwoma miastami wynosi 44km. Na mapie miasta te umieszczono w odległości 2,2cm. Mapę tę sporządzono w skali:

Zadanie 7
Liczba 16,3745 przybliżona do części setnych to:

Zadanie 8
Poniższy diagram ilustruje liczbę książek wypożyczonych w szkolnej bibliotece przez uczniów klas szóstych. Łącznie uczniowie ci wypożyczyli:
Zadanie 9
Tabela przedstawia dane o wybranych polskich jeziorach.

Najgłębszym polskim jeziorem jest jezioro:


Zadanie 10
Różnica powierzchni między największym a najgłębszym polskim jeziorem (zobacz tabela powyżej) wynosi: