Zadanie 1
Suma liczb: 2,7 i 3,3 wynosi:

Zadanie 2
Iloczyn liczb: 2,4 i 0,7 wynosi:

Zadanie 3
Iloraz liczby 4,8 przez 0,06 wynosi:

Zadanie 4
30dag sera, którego cena wynosi 21zł za kilogram, kosztuje:

Zadanie 5
Wynik którego z działań jest największy?

Zadanie 6
Wynik którego z podanych działań jest najmniejszy?

Zadanie 7
W puszce jest 0,3 litra zielonej farby, a w słoiku - mimetex:\normalsize{\frac{1}{3}} litra żółtej. Objętość mieszaniny farby z dwóch puszek i jednego słoika wynosi:

Zadanie 8
W ogrodzie Ewy rosną 54 róże w kolorze białym, żółtym i czerwonym. Czerwone róże stanowią 0,5 wszystkich róż, białe - mimetex:\normalsize{\frac{1}{3}}. Żółtych róż jest zatem:

Zadanie 9
Zbyszek ma 135 płyt z muzyką. Spośród nich mimetex:\normalsize{\frac{1}{3}} to płyty z muzyką poważną, a 0,6 tych płyt zawiera kompozycje Chopina. Muzyka Chopina jest na:

Zadanie 10
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize{0,3 \cdot (4-1{\frac{3}{4}})-0,075} wynosi: