Zadanie 1
Samochód poruszający się z prędkością 60mimetex:\small{\frac{km}{h} w ciągu 60 minut pokona drogę:

Zadanie 2
Który pojazd pokona dłuższą drogę: pojazd A jadący z prędkością 70mimetex:\small{\frac{km}{h} przez 4 godziny czy pojazd B poruszający się z prędkością 60mimetex:\small{\frac{km}{h} przez 5 godzin?

Zadanie 3
Pewien kierowca, jadąc z Gdańska do Warszawy, pokonał tę trasę w ciągu 4,5 godziny. Droga powrotna zajęła mu o 20 minut dłużej. Które zdanie jest prawdziwe?

Zadanie 4
Jeśli w ciągu 20 sekund pokonasz 30 metrów, to oznacza, że poruszasz się z prędkością:

Zadanie 5
Ile czasu potrzeba, aby przejechać 120 kilometrów z prędkością 60mimetex:\small{\frac{km}{h}?

Zadanie 6
Gołąb pocztowy lecący z prędkością 80mimetex:\normalsize{\frac{km}{h} w ciągu 15 minut pokona:

Zadanie 7
Żółw porusza się z prędkością 4mimetex:\normalsize{\frac{m}{min}. Ile czasu zajmie mu przejście 1 kilometra?

Zadanie 8
Jacek pokonywał zwykle drogę do szkoły w ciągu 12 minut, poruszając się z prędkością 5mimetex:\small{\frac{km}{h}. Dzisiaj zaspał i ten odcinek przeszedł w ciągu 10 minut. Z jaką prędkością się poruszał?

Zadanie 9
Rowerzysta przejechał pewien dystans ze stałą prędkością. W jakim czasie przejechał 150m?
Zadanie 10
Rowerzysta przejechał pewien dystans ze stałą prędkością. Na podstawie poniższego wykresu oblicz prędkość tego rowerzysty.