Zadanie 1
Z 27 jednakowych kostek sześciennych o objętości 1 cm³ zbudowano sześcian. Jaką długość ma krawędź tego sześcianu?

Zadanie 2
Z 42 jednakowych kostek sześciennych zbudowano prostopadłościan. Jakie wymiary może mieć ten prostopadłościan?

Zadanie 3
Objętość sześcianu o krawędzi 4 dm wynosi:

Zadanie 4
Dwie kostki sześcienne o krawędzi 3 cm sklejono, otrzymując prostopadłościan. Objętość tego prostopadłościanu jest równa:

Zadanie 5
Sześcian o krawędzi 1 dm podzielono na 2 jednakowe prostopadłościany. Jaką objętość ma każdy z tych prostopadłościanów?

Zadanie 6
Objętość prostopadłościanu o wymiarach 6 cm x 3 cm x 12 cm wynosi:

Zadanie 7
Prawdziwa jest równość:

Zadanie 8
Wazon w kształcie prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat, można wypełnić trzema litrami wody. Jakie wymiary wewnętrzne ma ten wazon, jeśli wiadomo, że jego wysokość jest 3 razy dłuższa niż szerokość?

Zadanie 9
Prostopadłościenne akwarium Wojtka ma wymiary wewnętrzne 5 dm x 8 dm x 6 dm. Ile maksymalnie litrów wody zmieści się w tym akwarium?

Zadanie 10
Basen ma długość 20 m, szerokość 10 m i głębokość 2 m. Jaka jest masa wody wypełniającej ten basen do połowy? (1 l wody ma masę 1 kg)