Zadanie 1
Liczbą przeciwną do -3 jest liczba:

Zadanie 2
Na poniższej osi liczbowej zaznaczono kropką liczbę:Zadanie 3
Liczba o 6 większa od liczby -3 to:

Zadanie 4
Liczba o 12 mniejsza od -5 to:

Zadanie 5
Suma liczb -7, 4 i -6 wynosi:

Zadanie 6
Różnica liczb -8 i -5 wynosi:

Zadanie 7
Liczbę 6 zmniejsz o 9, a następnie powiększ o 7. Jaka liczbę otrzymasz?

Zadanie 8
Liczby 10 i -10 to:

Zadanie 9
W poniedziałek temperatura powietrza wynosiła -3°C, a we wtorek była o 2°C wyższa. Jaka była temperatura powietrza we wtorek?

Zadanie 10
Suma dwóch liczb ujemnych jest zawsze: