Zadanie 1
Pole prostokąta o wymiarach 14 m i 13 m wynosi:

Zadanie 2
Pole kwadratu wynosi 81 dm². Bok tego kwadratu ma długość:

Zadanie 3
Pole trójkąta przedstawionego na poniższym rysunku wynosi:Zadanie 4
Na których rysunkach nieprawidłowo zaznaczono wysokość w figurze?Zadanie 5
Pole równoległoboku przedstawionego na poniższym rysunku wynosi:Zadanie 6
Jedna z przekątnych rombu ma 10 cm, a druga jest o 2 cm krótsza. Pole tego rombu wynosi:

Zadanie 7
Pole trapezu przedstawionego na rysunku wynosi:Zadanie 8
Która z równości jest prawdziwa?

Zadanie 9
Działka państwa Malinowskich ma powierzchnię 0,5 ha, a działka państwa Kowalskich - 10 a. Które zdanie jest prawdziwe?

Zadanie 10
Pole zacieniowanej figury wynosi: