Zadanie 1
Cyfrą części dziesięciotysięcznych liczby 102,34567 jest:

Zadanie 2
Jaką część figury zacieniowano na rysunku poniżej?Zadanie 3
Wskaż, które liczby uporządkowano od najmniejszej do największej.

Zadanie 4
Podaj wynik działania: mimetex:\normalsize{45,768 \cdot 10:100 \cdot 1000:10}.

Zadanie 5
Liczba dwa razy większa od sumy liczb 5,47 i 13,2 wynosi:

Zadanie 6
Ala, Ewa i Jola ważyły swoje zwierzaki. Masa zwierzaka Ali wynosiła 325g, Ewy - 45dag, Joli - 0,53kg. Który z nich był najlżejszy, a który najcięższy?

Zadanie 7
Cena 1kg arbuza wynosi 3,60zł. Ile zapłacisz za 30dag tego arbuza?

Zadanie 8
W dzbanku mieszczą się 2 litry wody. Ania wlała do pustego dzbanka 0,5 litra wody. Ile należy jeszcze dolać do niego wody, aby zapełnić ten dzbanek?Zadanie 9
W klasie Va jest 20 uczniów. Tylko pięcioro z nich świetnie pływa. Wskaż nieprawdziwą informację.

Zadanie 10
Wśród 200 uczniów pewnej szkoły przeprowadzono ankietę na temat ulubionej formy spędzania wolnego czasu. Sportem zajmuje się 40 uczniów, telewizję ogląda 60 uczniów, a książki czyta 12 uczniów. Pozostali wolny czas spędzają przed komputerem. Która z odpowiedzi niepoprawnie opisuje wyniki tej ankiety?