Zadanie 1
Proste mimetex:\normalsize{a} i mimetex:\normalsize{b} są równoległe, prosta mimetex:\normalsize{b} jest prostopadła do prostej mimetex:\normalsize{c}, a proste mimetex:\normalsize{c} i mimetex:\normalsize{d} są równoległe.

.

Zatem:


Zadanie 2
Jakie kąty zaznaczono na rysunku poniżej?


Zadanie 3
Oblicz miary kątów mimetex:\normalsize{\alpha} i mimetex:\normalsize{\beta}.


Zadanie 4
Obwód trójkąta równoramiennego o ramieniu długości 4cm i podstawie długości 5cm wynosi:

Zadanie 5
Trójkąt ABC jest prostokątny. Oblicz miary kątów tego trójkąta.Zadanie 6
Prostokąt ma obwód równy obwodowi kwadratu o boku 5cm. Jeden z boków tego prostokąta ma 6cm, zatem wymiary tego prostokąta to:

Zadanie 7
Wskaż zdanie fałszywe.

Zadanie 8
Kąt ostry trapezu prostokątnego ma miarę 40°, zatem kąty tego trapezu mają miary:

Zadanie 9
Można skonstruować trójkąt z odcinków o długościach:

Zadanie 10
Od godziny 12:20 do godziny 12:40 wskazówka minutowa obróci się o kąt: