Zadanie 1
Ania przeczytała książkę, która miała 116 stron, w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia przeczytała 36 stron, drugiego - 48 stron. Jaką część całej książki przeczytała trzeciego dnia?

Zadanie 2
Liczba mimetex:\normalsize {4\frac{2}{13}} jest równa:

Zadanie 3
Na osi liczbowej zaznaczono liczby mimetex:\normalsize {\frac{43}{6},\quad \frac{41}{8}, \quad \frac{19}{4}}.


Z rysunku wynika, że:


Zadanie 4
Jaką częścią godziny jest 25 minut?

Zadanie 5
Wskaż zdanie prawdziwe.

Zadanie 6
Klasa Va wybrała się na trzydniowy rajd rowerowy. Pierwszego dnia uczniowie przejechali mimetex:\normalsize {15\frac{1}{10}}km, drugiego - mimetex:\normalsize {10\frac{4}{10}}km, a trzeciego - mimetex:\normalsize {13\frac{3}{10}}km. Ile kilometrów przejechali uczniowie klasy Va w ciągu trzech dni?

Zadanie 7
W dzbanku było mimetex:\normalsize {2\frac{1}{2}} litra soku. Jarek wypił mimetex:\normalsize {\frac{3}{5}} litra tego soku, a Kasia mimetex:\normalsize {\frac{3}{10}} litra. Ile litrów soku zostało w dzbanku?

Zadanie 8
Krawcowa przed uszyciem sukienki otrzymała 60 zł zaliczki. Kwota ta stanowiła mimetex:\normalsize {\frac{2}{5}} ustalonej ceny za uszycie sukienki. Jaka jest cena za uszycie tej sukienki?

Zadanie 9
W kwietniu spodnie kosztowały 200 zł. W maju obniżono cenę o mimetex:\normalsize {\frac{1}{10}}ceny, następnie w czerwcu - o mimetex:\normalsize {\frac{3}{5}}ceny z maja. Ile kosztowały te spodnie po obu obniżkach?

Zadanie 10
Pan Tadeusz zebrał w lesie mimetex:\normalsize {9\frac{1}{2}}kg jagód. Zawiózł je w jednakowych opakowaniach na targ, w każdym po mimetex:\normalsize {\frac{1}{4}}kg jagód. Ile opakowań zabrał na targ?