Zadanie 1
Ile jest liczb czterocyfrowych większych od 3700?

Zadanie 2
Cyfrą dziesiątek milionów w liczbie 123456789 jest:

Zadanie 3
Dopisując na początku liczby dwucyfrowej dwie dwójki, powiększamy ją o:

Zadanie 4
Dopisując na końcu liczby dwa zera:

Zadanie 5
O ile różni się suma liczb 48 i 16 od ilorazu liczby 48 przez 16?

Zadanie 6
Ile wynosi cyfra setek wyniku dodawania 1254+72+46?

Zadanie 7
Które z podanych zdań jest prawdziwe?Zadanie 8
W teatrze jest 35 rzędów po 17 foteli w każdym rzędzie. Ile jest miejsc w tym teatrze?

Zadanie 9
Liczba 5 razy mniejsza od sumy liczb 374 i 216 to:

Zadanie 10
W ogrodzie babci Ewy rosną róże w trzech kolorach: czerwonym, białym i żółtym. Krzaków czerwonych róż jest 2 razy więcej niż białych i o 10 mniej niż żółtych. Babcia Ewa ma 8 krzaków białych róż. Ile łącznie krzaków róż rośnie w ogrodzie babci Ewy?