Zadanie 1
Wszystkie dzielniki liczby 15 to:

Zadanie 2
Kolejne pięć wielokrotności liczby 12 to:

Zadanie 3
W zbiorze mimetex:\normalsize{\{14, 331, 856, 926, 1221, 3033, 5000 \}}:

Zadanie 4
Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 12 i 16 wynosi:

Zadanie 5
Największy wspólny dzielnik liczb 18 i 72 wynosi:

Zadanie 6
Które z podanych zdań jest prawdziwe?

Zadanie 7
Ile dzielników parzystych ma liczba 48?

Zadanie 8
Które z liczb mimetex:\normalsize \{ 21, 66, 94, 114, 153, 228, 3008 \} są jednocześnie podzielne przez 2 i 3?

Zadanie 9
W zbiorze mimetex:\normalsize \{ 1, 2, 7, 9, 12, 17, 19 \} wskaż wszystkie liczby pierwsze.

Zadanie 10
W rozkładzie na czynniki pierwsze liczby 120: