Zadanie 1
30% to:

Zadanie 2
mimetex:\normalsize{\frac{1}{4}} pojemności naczynia to:

Zadanie 3
Jaki procent figury został zamalowany?
Zadanie 4
mimetex:\normalsize{\frac{7}{50}} to:

Zadanie 5
Antek rzucił 10 razy monetą. Policzył, że 8 razy wypadła reszka. Jaki procent liczby rzutów stanowi liczba uzyskanych reszek?

Zadanie 6
Na którym rysunku zamalowano 60% powierzchni prostokąta?
Zadanie 7
Asia zjadła 0,2 czekolady. Ile procent czekolady zostało jej jeszcze do zjedzenia?

Zadanie 8
Sweter kosztuje 50zł. W styczniu obniżono jego cenę o 10%. Sweter po obniżce kosztuje:

Zadanie 9
W klasie VIa jest 20 uczniów, a w klasie VIb o 20% więcej. Ilu uczniów jest w klasie VIb?

Zadanie 10
W grupie dzieci przeprowadzono ankietę ,,Twoja ulubiona zabawka z dzieciństwa''. Każdy uczeń mógł podać tylko jedną odpowiedź. Wyniki tej ankiety przedstawia diagram kołowy.


Na podstawie diagramu można twierdzić, że: