Zadanie 1
Na którym rysunku znajduje się prostopadłościan?Zadanie 2
Prostopadłościan ma:

Zadanie 3
Poniżej narysowano prostopadłościan ABCDEFGH.


Krawędzią równoległą do krawędzi AB jest krawędź:


Zadanie 4
Ścianą, która nie jest prostopadła do ściany ABFE (patrz rysunek powyżej), jest ściana:

Zadanie 5
Z zapałek o długości 4 cm Kasia zbudowała szkielet sześcianu. Suma długości krawędzi tego sześcianu wynosi:

Zadanie 6
Która z poniższych siatek nie jest siatką prostopadłościanu?Zadanie 7
Pole powierzchni sześcianu o krawędzi 5 dm wynosi:

Zadanie 8
Pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 2 dm, 3 dm i 4 dm wynosi:

Zadanie 9
Agnieszka zapakowała prezent dla swojej koleżanki w prostopadłościenne pudełko o wymiarach 10 cm, 6 cm i 4 cm. Na największą ścianę tego pudełka przykleiła kokardę. Pole powierzchni największej ściany wynosi:

Zadanie 10
Pole powierzchni sześcianu jest równe 294 cm². Krawędź tego sześcianu wynosi: