Zadanie 1
Jakie pole ma poniższa figura, jeśli za jednostkę przyjmiemy jeden kwadracik?Zadanie 2
Pole kwadratu o boku 6 cm wynosi:

Zadanie 3
Pole prostokąta o wymiarach 4 dm i 12 cm wynosi:

Zadanie 4
Pole kwadratu o obwodzie 12 dm jest równe:

Zadanie 5
Jeden bok prostokąta ma 10 cm, a drugi jest o 3 cm dłuższy. Pole tego prostokąta wynosi:

Zadanie 6
Pole kwadratu jest równe 25 cm². Obwód tego kwadratu wynosi:

Zadanie 7
Pole narysowanej poniżej figury wynosi:


Zadanie 8
Jaś narysował kwadrat o boku 2 cm, a Staś - kwadrat o boku 3 cm. Suma pól tych kwadratów wynosi:

Zadanie 9
Podłoga w pokoju Ani jest prostokątem o wymiarach 3 m i 4 m. Mama Ani kupiła jej prostokątny dywanik o wymiarach 1 m i 2 m. Powierzchnia podłogi w pokoju Ani jest większa od powierzchni dywanu:

Zadanie 10
Ile kwadratów o boku 1 cm mieści się w prostokącie o wymiarach 12 cm i 10 cm?