Zadanie 1
Spójrz na poniższy rysunek. Jaką część figury zamalowano?Zadanie 2
Pięć godzin - jaka to część doby?

Zadanie 3
W którym ułamku mianownik jest o 3 większy od licznika?

Zadanie 4
Współrzędna punktu B wynosi:Zadanie 5
Która z podanych liczb jest większa od mimetex:\normalsize{2\frac{4}{7}}?

Zadanie 6
Niepoprawnie wykonane działanie to:

Zadanie 7
Który ułamek jest równy ułamkowi mimetex:\normalsize{\frac{1}{5}?

Zadanie 8
Ułamek mimetex:\normalsize{3\frac{3}{4} zapisany w postaci ułamka niewłaściwego to:

Zadanie 9
Wynik działania mimetex:\normalsize {({2\frac{3}{20}- \frac{7}{20})+ (1 \frac {9}{20}+ 2 \frac {1}{20})} to:

Zadanie 10
Mama kupiła sok w dwulitrowym kartoniku. Zosia wypiła mimetex:\normalsize{\frac{2}{5}} litra soku, a Jaś - mimetex:\normalsize{\frac{4}{5}} litra soku. W kartoniku zostało: