Zadanie 1
Która z poniższych figur jest łamaną?Zadanie 2
Które z punktów należą do półprostej CD?Zadanie 3
Odcinki prostopadłe to:Zadanie 4
W narysowanym poniżej wielokącie zaznaczono kąty. Wskaż takie dwa boki, które tworzą kąt ostry.Zadanie 5
Obwód kwadratu o boku długości 3 dm wynosi:

Zadanie 6
Średnica każdego narysowanego okręgu wynosi 2 cm 2 mm. Bok KL jest dłuższy od boku ML o:Zadanie 7
Obwód prostokąta wynosi 30 cm. Jaką długość ma dłuższy bok, jeśli krótszy ma 7 cm?

Zadanie 8
Jeden bok prostokąta ma 9 cm, a drugi jest od niego o 2 cm krótszy. Obwód tego prostokąta wynosi:

Zadanie 9
Ilu centymetrom w rzeczywistości odpowiada 1 cm na planie w skali 1:2000?

Zadanie 10
Paweł dostał mapę Gdańska, na której 1 cm odpowiada 300 m w terenie. Jaka jest skala tej mapy?