Zadanie 1
Suma liczb 1895 i 234 wynosi:

Zadanie 2
Różnica liczb 5384 i 2293 wynosi:

Zadanie 3
Liczba 3 razy większa niż 69 to:

Zadanie 4
Liczba 4 razy mniejsza niż 452 to:

Zadanie 5
Iloczyn liczb 220 i 410 wynosi:

Zadanie 6
Dzieląc liczbę 763 przez 6, otrzymamy:

Zadanie 7
Asia dostała w prezencie urodzinowym upragnioną książkę. Powieść miała 225 stron. Asia przeczytała ją w ciągu 9 dni, czytając codziennie taką samą liczbę stron. Ile stron czytała każdego dnia?

Zadanie 8
Liczba sto siedem razy większa od trzystu piętnastu to:

Zadanie 9
Właściciel sklepu papierniczego zamówił w hurtowni 138 kalendarzy po 32 zł i 254 długopisy po 3 zł. Ile wydał na zakupy?

Zadanie 10
Iloczyn największej liczby trzycyfrowej przez największą liczbę dwucyfrową wynosi: