Zadanie 1
Liczba czternaście tysięcy pięćset dziewięć zapisana cyframi to:

Zadanie 2
Cyfrą setek liczby 1274 jest:

Zadanie 3
Liczby 51, 476, 18, 501 i 1287 zapisane w kolejności od największej do najmniejszej to:

Zadanie 4
Suma liczb 9300 i 1500 wynosi:

Zadanie 5
Staś ma 150 monet po 20 gr. Ile złotych ma Staś?

Zadanie 6
Jeden z wymiarów książki Jasia wynosi 23 cm 5 mm. Ile to milimetrów?

Zadanie 7
Liczba XXIV zapisana w systemie dziesiątkowym to:

Zadanie 8
Krzyś waży 36 kg, a Adam - 45 kg. O ile gramów Adam jest cięższy od Krzysia?

Zadanie 9
Pociąg z Warszawy planowo przyjeżdża do Gdańska o godzinie 23:38. O której godzinie pociąg dotarł do Gdańska, jeśli miał 35 minut opóźnienia?

Zadanie 10
Kasia obchodzi imieniny 25 listopada, czyli 50 dni po swoich urodzinach. Kasia urodziła się: