Zadanie 1
Suma liczb 27 i 16 wynosi:

Zadanie 2
Różnica liczb 35 i 18 wynosi:

Zadanie 3
Wśród zabawek Wojtka jest 12 samochodów, a żołnierzy - o 7 mniej. Żołnierzy jest:

Zadanie 4
Spodnie Jarka kosztowały 76 zł, a spodnie Zbyszka - 85 zł. Spodnie Zbyszka są droższe od spodni Jarka o:

Zadanie 5
Iloczyn liczb 30 i 60 wynosi:

Zadanie 6
Babcia Pawła ma 63 lata i jest od Pawła 7 razy starsza. Paweł ma:

Zadanie 7
Reszta z dzielenia liczby 27 przez 4 wynosi:

Zadanie 8
Wynik działania (36 + 12) : 4 · 2 wynosi:

Zadanie 9
Zosia jest pięć razy młodsza od swojej mamy, która ma 35 lat. Tata Zosi jest od swojej córki o 30 lat starszy i ma:

Zadanie 10
Współrzędna punktu A wynosi: