Zadanie 1
Słowotwórstwo to dział nauki o języku, który się zajmuje:

Zadanie 2 Zobacz podpowiedź
Wyrazem podstawowym dla wyrazu nauczyciel jest:

Zadanie 3 Zobacz podpowiedź
Wyrazem pochodnym nie jest:

Zadanie 4 Zobacz podpowiedź
Parafraza słowotwórcza wyrazu czytelnia brzmi:

Zadanie 5 Zobacz podpowiedź
Podstawą słowotwórczą dla wyrazu wyszkolenie jest wyraz:

Zadanie 6
Najmniejsza niepodzielna podstawa słowotwórcza to:

Zadanie 7 Zobacz podpowiedź
Dwie podstawy słowotwórcze ma wyraz:

Zadanie 8
Cząstka słowotwórcza, za pomocą której tworzy się nowy wyraz, to:

Zadanie 9 Zobacz podpowiedź
Prawidłowy podział wyrazu kwiaciarka na podstawę słowotwórczą i formant to:

Zadanie 10 Zobacz podpowiedź
Poprawny podział wyrazu piłkarski na podstawę słowotwórczą i formant to:

Zadanie 11 Zobacz podpowiedź
Oboczności a : e, t : c’ wystąpiły w wyrazach:

Zadanie 12 Zobacz podpowiedź
Wyrazem podstawowym dla wyrazu szklanka jest:

Zadanie 13
Przyrostek jest formantem:

Zadanie 14 Zobacz podpowiedź
Wyrazy utworzone za pomocą przedrostków to:

Zadanie 15
Końcówkę fleksyjną oddzielono w wyrazie:

Zadanie 16
Zerową końcówkę fleksyjną ma wyraz:

Zadanie 17 Zobacz podpowiedź
Za pomocą formantu zerowego utworzono wyraz:

Zadanie 18 Zobacz podpowiedź
Interfiks znajduje się w wyrazie:

Zadanie 19
Zestawienie to:

Zadanie 20 Zobacz podpowiedź
Pod względem słowotwórczym nieprawidłowo podzielono wyraz:

Zadanie 21 Zobacz podpowiedź
Właściwie oddzielono formanty w wyrazie:

Zadanie 22 Zobacz podpowiedź
Rodziny wyrazów nie tworzą wyrazy:

Zadanie 23
Głoskowcem jest skrótowiec:

Zadanie 24
Wyrazami złożonymi nie są: