Oferta dotacyjna. Kalendarz dotacyjny

W kwietniu

Sprawdź stan podręczników przekazywanych uczniom. Przypomnij rodzicom na zebraniu, że ponoszą koszt wymiany zniszczonych lub zagubionych egzemplarzy.

Podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej MEN zostały uczniom wypożyczone. Szczegółowe warunki ich używania powinny być określone przez dyrekcję placówki.

Powyższe zasady powinny także jasno określać zasady postępowania w wypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika przez ucznia. W takich sytuacjach szkoła ma obowiązek uzupełnienia stanu biblioteki przez zakup nowego podręcznika (w miejsce książki uszkodzonej). W tym roku warto dokonać oceny stopnia zużycia podręczników 5, 6 oraz 8 klasy szkoły podstawowej – dla uczniów w tych klasach nie będą bowiem kupowane nowe podręczniki na wrzesień 2020 r.

Warto pamiętać, że każda placówka ma pełne prawo żądać od rodziców ucznia, który zniszczył książkę, zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Oceny stopnia zużycia podręczników powinien dokonać nauczyciel, na którego lekcjach są one wykorzystywane w kolejnym roku szkolnym. Pomocny będzie w tym przygotowany przez nas arkusz, który można pobrać tutaj.

Przegląd podręczników dokonany jeszcze w kwietniu pozwoli nie tylko szybko wyłapać te z nich, które nie nadają się do użytku, ale również da szkole czas na zakup nowych egzemplarzy do końca bieżącego roku szkolnego. Dzięki temu dyrekcja zyska pewność, że w momencie zdawania książek do biblioteki szkolnej pod koniec roku szkolnego 2019/2020 wszystkie one będą nadawały się do wykorzystania przez kolejny rocznik uczniów.

W maju

Wybierz materiały edukacyjne, z którymi chcesz pracować wraz z uczniami. O decyzji poinformuj dyrekcję szkoły bądź rodziców uczniów, aby można było zebrać fundusze na zakup materiałów.
Na stronie podrecznikidotacyjne.gwo.pl prezentujemy podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań i inne materiały GWO (w tym także multimedialne), które można zakupić ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej MEN na rok 2020.

Większość prezentowanych pozycji można zamówić także w druku powiększonym, opracowanym specjalnie z myślą o uczniach słabowidzących. Na zakup tych książek szkoły otrzymują także środki z MEN i są one znacząco wyższe niż standardowe kwoty dofinansowania na zwykłe podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

Wszystkie pozycje GWO można obejrzeć strona po stronie – warto bowiem poznać dokładnie książki, z którymi będzie się pracowało w danej klasie przez kolejne trzy lata.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami od 1 września 2020 r. naukę z nowymi podręcznikami powinni rozpocząć uczniowie klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej.

Decyzję o tym, jakie to będą podręczniki, nauczyciele powinni przekazać dyrekcji szkoły na piśmie. Proponujemy, aby skorzystać z dołączonego szablonu dokumentu.

W czerwcu

Dyrektor zamawia książki i ustala termin dostawy. Materiały dotacyjne można zamawiać bezpośrednio w GWO oraz w wydawnictwie Nowa Era, a także u przedstawicieli obu wydawnictw.

Od maja do czerwca

Szybka decyzja o zamówieniu książek gwarantuje, że dotrą one do szkoły w dogodnym dla wszystkich terminie.

Od czerwca do sierpnia

GWO dostarcza książki do szkoły.

 

We wrześniu

Zamów materiały dodatkowe dla uczniów.

Podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej MEN zostały uczniom wypożyczone. Szczegółowe warunki ich używania powinny być określone przez dyrekcję placówki.

Powyższe zasady powinny także jasno określać zasady postępowania w wypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika przez ucznia. W takich sytuacjach szkoła ma obowiązek uzupełnienia stanu biblioteki przez zakup nowego podręcznika (w miejsce książki uszkodzonej). W tym roku warto dokonać oceny stopnia zużycia podręczników 5, 6 oraz 8 klasy szkoły podstawowej – dla uczniów w tych klasach nie będą bowiem kupowane nowe podręczniki na wrzesień 2020 r.

Warto pamiętać, że każda placówka ma pełne prawo żądać od rodziców ucznia, który zniszczył książkę, zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Oceny stopnia zużycia podręczników powinien dokonać nauczyciel, na którego lekcjach są one wykorzystywane w kolejnym roku szkolnym. Pomocny będzie w tym przygotowany przez nas arkusz, który można pobrać tutaj.

Przegląd podręczników dokonany jeszcze w kwietniu pozwoli nie tylko szybko wyłapać te z nich, które nie nadają się do użytku, ale również da szkole czas na zakup nowych egzemplarzy do końca bieżącego roku szkolnego. Dzięki temu dyrekcja zyska pewność, że w momencie zdawania książek do biblioteki szkolnej pod koniec roku szkolnego 2019/2020 wszystkie one będą nadawały się do wykorzystania przez kolejny rocznik uczniów.

Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.