Kwoty dotacji MEiN

KWOTY DOTACJI MEiN
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

INFORMACJE OGÓLNE

W roku szkolnym 2023/2024 dotacja celowa przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1, 4 i 7 oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej.

Od 1 kwietnia 2023 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 587), które określa m.in.:

 • sposoby przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wzory formularzy zawierających te informacje,
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, a także wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

15 maja 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371451/katalog/12964295#12964295

AKTUALNE KWOTY DOTACJI

Dla klas 1–3:

 • na podręczniki do edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne: 99 zł na ucznia.
 • na materiały ćwiczeniowe: 55 zł na ucznia.

Dla klas 4–8:

 • na podręczniki lub materiały edukacyjne w wysokości:
  • klasy 4 – 185 zł na ucznia,
  • klasy 5 – 238 zł na ucznia,
  • klasy 6 – 238 zł na ucznia,
  • klasy 7 – 330 zł na ucznia,
  • klasy 8 – 330 zł na ucznia.
 • na materiały ćwiczeniowe w wysokości 27,5 zł na ucznia (klasy 4–8).

UWAGA: OD POWYŻSZYCH KWOT NALEŻY ODLICZYĆ 1% NA OBSŁUGĘ PROCESU ZAMAWIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH.

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy jest finansowany w 2023 r. z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 50b ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 583). Kwoty dotacji są takie same jak dla polskich uczniów, a wnioski o przyznanie dotacji można składać u wojewodów.

DOTACJE DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Poziom nauczania

Rodzaj materiału

Druk powiększony
(dla uczniów słabowidzących)

Niepełnosprawność intelektualna
w stopniu lekkim

Niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym
lub znacznym

Klasy 1–3

materiały ćwiczeniowe

435,60 zł

136,13 zł

152,46 zł

Klasa 1

podręczniki i materiały edukacyjne

784,08 zł

274,43 zł

196,02 zł

Klasy 4–8

materiały ćwiczeniowe

217,80 zł

68,06 zł

76,23 zł

Klasa 4

podręczniki i materiały edukacyjne

1465,20 zł

384,62 zł

366,30 zł

Klasa 7

podręczniki i materiały edukacyjne

2613,60 zł

686,07 zł

653,40 zł

Kwoty dotacji różnią się w zależności od poziomu nauczania i rodzaju niepełnosprawności. Kwoty są oszacowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, po odjęciu 1% wartości przeznaczonego na obsługę procesu zamówieniowego.

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW I TERMINY PRZYZNANIA DOTACJI

Termin przyznania dotacji zależy od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego:

 • 3 czerwca – w wypadku złożenia wniosku od 15 kwietnia do 5 maja,
 • 3 lipca – w wypadku złożenia wniosku od 6 maja do 5 czerwca,
 • 8 sierpnia – w wypadku złożenia wniosku od 6 czerwca do 12 lipca,
 • 14 października – w wypadku złożenia wniosku od 13 lipca do 15 września.
Materiały tylko dla nauczycieli.
Zaloguj się jako klubowicz.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej
Wiadomość została wysłana do odpowiedniego działu.