Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język polski. Między tekstami. Sprawdziany do części 3 i 4

  • autor: M. Podjaska, Z. Pomirska
  • ISBN: 978-83-7420-098-1
  • przedmiot: język polski
  • poziom: liceum i technikum
  • rodzaj: sprawdziany
  • liczba stron: 48
cena detaliczna
18,00 zł
cena z rabatem 10%
16,20 zł
egz.
Opis książki

Książka pomaga sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Choć powstała głównie z myślą o nauczycielach korzystających z serii Między tekstami, jest cenną pomocą dla każdego polonisty pracującego w liceum lub technikum.

Wszystkie sprawdziany są wzorowane na arkuszach maturalnych. Dzięki temu nauczyciel przygotowuje uczniów do takiej formy sprawdzania wiedzy, z jaką spotkają się na pisemnej części egzaminu.

Sprawdziany z języka polskiego wydawane przez GWO są objęte specjalnymi warunkami dystrybucji. Przez Internet mogą je kupić wyłącznie członkowie Klubu Między nami i Między tekstami.

Pozostali nauczyciele mogą je zamówić wyłącznie poprzez pisemne zamówienie, opatrzone pieczątką szkoły. W tym celu należy pobrać druk zamówienia, wydrukować go, wypełnić i wysłać pocztą pod adresem wydawnictwa, podanym na druku

Druk zamówienia na sprawdziany (plik pdf)