Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Matematyka

Matematyka. Kalendarz ósmoklasisty

Matematyka. Przygotowanie
do egzaminu ósmoklasisty. Repetytorium

Matematyka. Przygotowanie
do egzaminu ósmoklasisty. Zestawy zadań

Matematyka. Przygotowanie
do egzaminu ósmoklasisty. Arkusze typu OMAP-800

Matematyka. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Zestawy zadań dla uczniów klas siódmych

Matematyka. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Zestawy zadań dla uczniów klas szóstych

Próbny egzamin ósmoklasisty z GWO


PowtórkoMat8Język polski

Język polski. Kalendarz ósmoklasisty


Język polski. Testy. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Język polski. Przygotowanie
do egzaminu ósmoklasisty. Zestawy zadań

Wędrówki po tematach. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Lektury dla klas 7–8. Zeszyt ćwiczeń

Próbny egzamin ósmoklasisty z GWO

Egzamin maturalny

Matematyka

Nowa matura z matematyki. Repetytorium. Zakres podstawowy

Nowa matura z matematyki. Arkusze maturalne. Zakres podstawowy i rozszerzony

Próbna matura z matematyki
z GWO (zakres podstawowy
i rozszerzony)

Język polski

Nowa matura z języka polskiego. Epoki. Testy historycznoliterackie. Zakres podstawowy

Nowa matura z języka polskiego. Arkusze. Zakres podstawowy. Tematy wypracowań. Zakres rozszerzony

Nowa matura z języka polskiego. Ćwiczenia. Zakres podstawowy


Nowa matura z języka polskiego. Repetytorium. Zakres podstawowy


Próbna matura z języka polskiego z GWO (zakres podstawowy i rozszerzony)