Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Gimnazjum. Klasa 2

sprawdzian / praca klasowa sprawdziany / prace klasowe scenariusze / pomysły na lekcję scenariusze / pomysły na lekcję pomoce multimedialne pomoce multimedialne
 
inne materiały inne materiały gra gry

Potęgi

gra
sprawdzian / praca klasowa
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Pierwiastki

gra
gra
sprawdzian / praca klasowa
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję

Długość okręgu. Pole koła

gra
sprawdzian / praca klasowa
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję

Wyrażenia algebraiczne

gra
sprawdzian / praca klasowa
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Układy równań

gra
gra
sprawdzian / praca klasowa
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Trójkąty prostokątne

gra
sprawdzian / praca klasowa
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję

Wielokąty i okręgi

gra
sprawdzian / praca klasowa
L: ikonki_scenariusz_m.jpg
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Graniastosłupy

gra
sprawdzian / praca klasowa
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję

Ostrosłupy

gra
sprawdzian / praca klasowa
L: ikonki_scenariusz_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
L: ikonki_inne_m.jpg
pomoce multimedialne

Statystyka

gra
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Inne materiały dla klasy 2

L: ikonki_inne_m.jpg
inne materiały
Suplementy do podręcznika Matematyka 2. Nowa wersja. Wydanie 2009