Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Szkoła podstawowa. Klasa 6

scenariusze / pomysły na lekcję scenariusze / pomysły na lekcję pomoce multimedialne pomoce multimedialne inne materiały inne materiały

Liczby naturalne i ułamki

pomoce multimedialne

Figury na płaszczyźnie

scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne

Liczby na co dzień

scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne
pomoce multimedialne

Droga, prędkość, czas

pomoce multimedialne

Pola wielokątów

scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Figury przestrzenne

inne materiały
inne materiały
inne materiały
inne materiały
inne materiały
inne materiały
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Liczby wymierne

pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję

Wyrażenia algebraiczne i równania

scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne
pomoce multimedialne
pomoce multimedialne

Procenty

scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Układ współrzędnych

scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Konstrukcje geometryczne

scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Inne materiały dla klasy 6

inne materiały

Uwagi dla nauczycieli z podręcznika w wersji dla nauczyciela

inne materiały