Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Szkoła podstawowa. Klasa 5

scenariusze / pomysły na lekcję scenariusze / pomysły na lekcję pomoce multimedialne pomoce multimedialne inne materiały inne materiały gra gry

Liczby i działania

gra
pomoce multimedialne

Własności liczb naturalnych

gra
gra
inne materiały
pomoce multimedialne
inne materiały
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Ułamki zwykłe

gra
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne
inne materiały
inne materiały
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Figury na płaszczyźnie

gra
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
inne materiały
inne materiały
pomoce multimedialne
inne materiały

Ułamki dziesiętne

gra
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
inne materiały
pomoce multimedialne
inne materiały
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Pola figur

gra
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne
inne materiały

Liczby całkowite

gra
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne
inne materiały

Graniastosłupy

gra
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
inne materiały
inne materiały
inne materiały
inne materiały
pomoce multimedialne
inne materiały
inne materiały

Inne materiały dla klasy 5

inne materiały