Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Szkoła podstawowa. Klasa 4

sprawdzian / praca klasowa sprawdzian / praca klasowa scenariusze / pomysły na lekcję scenariusze / pomysły na lekcję pomoce multimedialne pomoce multimedialne
 
inne materiały inne materiały gra gry

Liczby i działania

inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
scenariusz / pomysł na lekcję
gra
inne materiały
inne materiały
inne materiały
pomoce multimedialne
pomoce multimedialne
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Systemy zapisywania liczb

inne materiały
inne materiały
inne materiały
inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
inne materiały

Działania pisemne

sprawdzian / praca klasowa
gra
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Figury geometryczne

inne materiały
inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
inne materiały
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Ułamki zwykłe

inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
inne materiały
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Ułamki dziesiętne

inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
inne materiały
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Pola figur

inne materiały
inne materiały
sprawdzian / praca klasowa
gra
scenariusz / pomysł na lekcję
pomoce multimedialne

Prostopadłościany i sześciany

sprawdzian / praca klasowa
gra
pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
scenariusz / pomysł na lekcję

Inne materiały dla klasy 4

pomoce multimedialne
scenariusz / pomysł na lekcję
inne materiały