Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Rozkłady materiału

Szkoła podstawowa

Klasa 4
rozkład materiału i plan wynikowy dla podręcznika z serii Wehikuł czasu - plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny dla podręcznika z serii Wehikuł czasu – propozycja - plik pdf |
plik doc
Klasa 5
rozkład materiału i plan wynikowy dla podręcznika z serii Wehikuł czasu - plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny dla podręcznika z serii Wehikuł czasu – propozycja - plik pdf |
plik doc
Klasa 6
rozkład materiału i plan wynikowy dla podręcznika z serii Wehikuł czasu - plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny dla podręcznika z serii Wehikuł czasu – propozycja - plik pdf |
plik doc

rozkład materiału dla podręcznika z serii Podróże w czasie - plik pdf
plan wynikowy dla podręcznika z serii Podróże w czasie - plik pdf | plik doc

Gimnazjum

Klasa 1
rozkład materiału i plan wynikowy - plik doc | plik pdf
wymagania edukacyjne - plik doc | plik pdf
koncepcja serii Podróże w czasie – rozkład treści nauczania w gimnazjum - plik doc | plik pdf
Klasa 2
rozkład materiału i plan wynikowy - plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny – propozycja - plik pdf | plik doc
Klasa 3
rozkład materiału i plan wynikowy - plik pdf | plik doc
wymagania edukacyjne na oceny - propozycja - plik pdf | plik doc