Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podstawa programowa nauczania historii

Szkoła podstawowa (klasy 4–6)
  • podstawa programowa przedmiotu „Historia i społeczeństwo”, II etap edukacyjny: klasy IV-VI zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. - plik pdf

Gimnazjum

  • nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. – obowiązująca w klasie 1 od roku szkolnego 2009/2010 - plik pdf