Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wykaz lektur obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013

Szkoła podstawowa
klasa 4 - plik pdf
klasy 5 - 6 - plik pdf

Gimnazjum
klasy 1 - 3 - plik pdf

Liceum i technikum
klasy I - III - plik pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych - plik pdf