Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Rozkłady materiału

Szkoła podstawowa
Klasa 4
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania - plik pdf
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc
Klasa 5
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc
Klasa 6
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc - NOWOŚĆ
Kryteria oceniania - plik pdf - NOWOŚĆ
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc - NOWOŚĆ
Gimnazjum
Klasa 1
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania - plik pdf
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc

Rozkład materiału serii Jesteś między nami - plik pdf | plik doc
Klasa 2
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania - plik pdf
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc

Rozkład materiału serii Jesteś między nami - plik pdf
Klasa 3
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Kryteria oceniania - plik pdf
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc
Liceum i technikum
Między tekstami. Część 1. Początki. Średniowiecze (echa współczesne)
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc
Przedmiotowy system oceniania - plik pdf | plik doc
Między tekstami. Część 2. Renesans. Barok. Oświecenie (echa współczesne)
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy (Renesans) - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy (Barok) - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy (Oświecenie) - plik pdf | plik doc
Przedmiotowy system oceniania - plik pdf
Między tekstami. Część 3. Romantyzm (echa współczesne)
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc
Przedmiotowy system oceniania - plik pdf | plik doc
Między tekstami. Część 4. Pozytywizm. Młoda Polska (echa współczesne)
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy (Pozytywizm) - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy (Młoda Polska) - plik pdf | plik doc
Przedmiotowy system oceniania - plik pdf
Między tekstami. Część 5. Wiek XX. Współczesność
Rozkład materiału - plik pdf | plik doc
Plan wynikowy - plik pdf | plik doc
Przedmiotowy system oceniania - plik pdf | plik doc