Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podstawa programowa nauczania języka polskiego

Szkoła podstawowa (klasy 4–6)

  • obowiązująca podstawa programowa z 26 lutego 2002 r. ze zmianami - plik pdf
  • nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. – obowiązująca w klasie 4 od roku szkolnego 2012/2013 - plik pdf

Gimnazjum

  • obowiązująca podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r - plik pdf

Liceum i technikum

  • obowiązująca podstawa programowa z 26 lutego 2002 r. ze zmianami - plik pdf
  • nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. – obowiązująca w klasie I od roku szkolnego 2012/2013 - plik pdf