Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Rozkłady materiału

Rozkłady materiału dla gimnazjum

Rozkład materiału do podręcznika Fizyka 1 - plik pdf | plik doc

Rozkład materiału do podręcznika Fizyka 2 - plik pdf | plik doc

Rozkład materiału do podręcznika Fizyka 3 - plik pdf | plik doc

Rozkład materiału do podręcznika Fizyka 4
- plik pdf | plik doc

Plany realizacji materiału

Plan realizacji materiału wraz z określeniem wymagań edukacyjnych do podręcznika Fizyka 1
plik pdf | plik doc

Plan realizacji materiału wraz z określeniem wymagań edukacyjnych do podręcznika Fizyka 2
plik pdf | plik doc

Plan realizacji materiału wraz z określeniem wymagań edukacyjnych do podręcznika Fizyka 3
plik pdf | plik doc

Plan realizacji materiału wraz z określeniem wymagań edukacyjnych do podręcznika Fizyka 4
plik pdf | plik doc

Uwagi na temat planów wynikowych

Uwagi do rozkładów

W całym cyklu nauczania w gimnazjum mamy do dyspozycji 4 godziny (najczęściej 2 godziny w klasie pierwszej i po jednej w klasach drugiej i trzeciej). Dlatego rozkład materiału nauczania podzielono na cztery części. Do każdej z nich przewidziany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń Fizyki z plusem.

Rok szkolny liczy około 190 dni lekcyjnych. Licząc po 1 godzinie tygodniowo, otrzymujemy nominalnie 38 lekcji fizyki rocznie. Pewną liczbę godzin trzeba odliczyć ze względu na absencję, wycieczki, imprezy szkolne itp. Zakładamy, że nauczyciel może przeznaczyć na realizację materiału każdej z czterech części 30 jednostek lekcyjnych.

Przedstawione rozkłady materiału należy traktować jako propozycję. Tematy zaznaczone niebieskim kolorem (niektóre lekcje z wykorzystaniem doświadczeń) mogą być traktowane jako nadobowiązkowe (o ich przeprowadzeniu zdecyduje nauczyciel, mając na uwadze czas, wyposażenie pracowni i możliwości danej klasy). Mogą być też propozycją na zastępstwo lub zajęcia na kółku fizycznym.


Rozkład materiału dla liceum

Rozkład materiału do podręcznika Fizyka z Tangramem - plik pdf | plik doc Plan wynikowy znajduje się w „Programie nauczania”.