Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Materiały dostosowujące podręczniki do obowiązującej podstawy programowej

Szkoła podstawowa

Rok szkolny 2012/2013 będzie wyzwaniem dydaktycznym dla nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych. Do klas 4 trafią uczniowie pracujący w klasach młodszych z nową podstawą programową. Co więcej – edukacja matematyczna w tej klasie będzie prowadzana według zapisów tej podstawy. Dodatkową trudnością będzie z pewnością wiek uczniów, którzy pojawią się w klasach 4.

Chcąc ułatwić prowadzenie zajęć z matematyki w klasie 4 przygotowaliśmy trzystronicowy suplement, w którym znajdują się prostsze przykłady i zadania dotyczące tematu System rzymski.

Decyzję o tym, czy warto z niego skorzystać, pozostawiamy nauczycielom - Państwo najlepiej znacie swoich uczniów.

Suplement do podręcznika dla klasy 4 - plik pdf

Gimnazjum

Aby umożliwić Państwu korzystanie z uczniami na lekcji jednocześnie z poprzednich i nowych wydań podręczników dla klas 1 i 2 gimnazjum (dostosowanych do podstawy programowej z 23 grudnia 2008r.), przygotowaliśmy suplementy obejmujące zmienione tematy. Suplementy są dostępne również w strefie ucznia dla klas 1 i 2 gimnazjum.

Suplement dla klasy 1 - plik pdf
Suplement dla klasy 2. Część 1. Wzory skróconego mnożenia - plik pdf
Suplement dla klasy 2. Część 2. Styczna do okręgu - plik pdf

Liceum i technikum

W wydaniach podręczników, które ukazują się od 2008 r., wprowadzono specjalne oznaczenia. Szerokim szarym paskiem oznaczono treści dla zakresu rozszerzonego. Wąskim szarym paskiem oznaczono treści, które według nowej podstawy programowej nie są obowiązujące. Linią przerywaną oznaczono treści, które nie są obowiązujące dla danego zakresu, ale autorzy serii M+ zalecają ich omawianie. Aby zorientować się, które treści są obowiązkowe dla zakresu podstawowego lub dla zakresu rozszerzonego, które nie są już obowiązujące, a które polecamy realizować, mimo że znalazły się poza podstawą, warto zapoznać się z odpowiednią tabelą.

Tabela dla zakresu podstawowego - plik xls
Tabela dla zakresu rozszerzonego - plik xls

Klasa II – zakres podstawowy
Na dole każdej strony, która nie została zmieniona, podaliśmy, jaki numer ma ta strona w starszych wydaniach podręcznika. Usunięto rozdział Trygonometria. Dodano rozdział Funkcje wykładnicze i logarytmy oraz podrozdział Proste i okręgi. Zmieniono teksty na stronach: 87, 88, 104 i 192 (według nowej numeracji stron). Jeśli strona podręcznika została zmieniona lub dodana, uczniowie posiadający poprzednie wersje podręcznika mogą skorzystać z suplementu.
(UWAGA: suplement został przygotowany tylko w wersji do pobrania ze strony internetowej i samodzielnego wydrukowania).

Suplement - plik pdf

Klasa II – zakres rozszerzony
Zmieniono teksty na stronach: 245, 258 i 259 (według nowej numeracji stron). Uczniowie posiadający poprzednie wersje podręcznika mogą skorzystać z suplementu.
(UWAGA: suplement został przygotowany tylko w wersji do pobrania ze strony internetowej i samodzielnego wydrukowania).

Suplement - plik pdf

Klasa III – zakres podstawowy
Nie usunięto ani nie dodano żadnych treści. Wprowadzono jedynie oznaczenia opisane powyżej.

Klasa III – zakres rozszerzony
Nie usunięto ani nie dodano żadnych treści. Wprowadzono jedynie oznaczenia opisane powyżej