Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Programy nauczania M+

Szkoła podstawowa

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstaw programowych)

Program nauczania - plik pdf | plik doc

Gimnazjum

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstaw programowych)

Program nauczania - plik pdf | plik doc

Liceum i technikum

Liceum i technikum dla 1, 2 i 3 klasy
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w liceum i technikum
M. Karpiński, J. Lech, M.Braun
(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstaw programowych)

Program nauczania - plik pdf | plik doc

Technikum dla 4 klasy
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w liceum i technikum
M. Braun, M. Karpiński, J. Lech
DKW-4015-37/01
(program zbieżny z wymaganiami podstawy programowej z matematyki zaakceptowanej w VIII 2007 r.)

Program nauczania - plik pdf | plik doc


Informacje dodatkowe

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie www.gwo.pl, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania Matematyka z plusem pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż powstał on na podstawie programu Matematyka z plusem do danego etapu nauczania.

Opinia o programie nauczania matematyki w szkole podstawowej – oprac. Bożena Promianowska
- plik pdf | plik doc

Opinia o programie nauczania matematyki w szkole podstawowej – oprac. Jadwiga Jerzyńska
- plik pdf | plik doc

Opinia o programie nauczania matematyki w gimnazjum – oprac. Halina Zając - plik pdf | plik doc

Opinia o programie nauczania matematyki w gimnazjum – oprac. Jadwiga Jerzyńska - plik pdf | plik doc


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, MEN nie wymaga już od Wydawców składania do akceptacji programów nauczania. Program nauczania do danego przedmiotu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły – na wniosek nauczyciela (nauczycieli) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 89, poz. 730 i weszło w życie z dniem 10 czerwca 2009 r. - plik pdf

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły - plik pdf

Zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia - plik pdf