Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podstawa programowa nauczania matematyki

Szkoła podstawowa (klasy 4–6)
  • obowiązująca podstawa programowa obejmująca zmiany z 23 sierpnia 2007 r. - plik pdf | plik doc
  • nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. – obowiązująca w klasie 4 od roku szkolnego 2012/2013 - plik pdf
Gimnazjum
  • obowiązująca podstawa programowa (z 23 grudnia 2008 r.) - plik pdf
Liceum i technikum
  • obowiązująca podstawa programowa obejmująca zmiany z 23 sierpnia 2007 r. - plik pdf | plik doc
  • nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. – obowiązująca w klasie I od roku szkolnego 2012/2013 - plik pdf