Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Oferta dla gimnazjum
PROGRAM NAUCZANIA
Matematyka z plusem. Gimnazjum
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
Program nauczania pobierz pdf pobierz docROZKŁADY MATERIAŁU
Rozkład materiału do 1 klasy pobierz pdf  
Rozkład materiału do 1 klasy a wymagania z podstawy programowej pobierz pdf pobierz doc
Rozkład materiału do 2 klasy pobierz pdf  
Rozkład materiału do 2 klasy a wymagania z podstawy programowej pobierz pdf pobierz doc
Rozkład materiału do 3 klasy pobierz pdf  
Rozkład materiału do 3 klasy a wymagania z podstawy programowej pobierz pdf pobierz docPLANY REALIZACJI MATERIAŁU
Plan realizacji materiału w klasie 1 pobierz pdf pobierz doc
Plan realizacji materiału w klasie 2 pobierz pdf pobierz doc
Plan realizacji materiału w klasie 3 pobierz pdf pobierz doc

Informacje dodatkowe

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie www.gwo.pl, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania Matematyka z plusem pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż powstał on na podstawie programu Matematyka z plusem do danego etapu nauczania.

Opinia o programie nauczania matematyki w gimnazjum – oprac. Halina Zając
- plik pdf | plik doc

Opinia o programie nauczania matematyki w gimnazjum – oprac. Jadwiga Jerzyńska
- plik pdf | plik doc


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, MEN nie wymaga już od Wydawców składania do akceptacji programów nauczania. Program nauczania do danego przedmiotu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły – na wniosek nauczyciela (nauczycieli) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 89, poz. 730 i weszło w życie z dniem 10 czerwca 2009 r. - plik pdf

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły - plik pdf

Zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia - plik pdf


Matematyka 1. Podręcznik dla gimnazjum. Wydanie 2009
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Numer dopuszczenia: 168/1/2009


Publikację wyróżniają praktyczność i uniwersalność. Odwołania do codzienności powodują, że uczniowie potrafią wykorzystać w praktyce zdobyte umiejętności, a zróżnicowany poziom trudności pozwala w równej mierze zaspokoić potrzeby słabszych i uzdolnionych.
Multipodręcznik. Matematyka 1. Roczny dostęp.
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Numer dopuszczenia: 168/1/m/2013


Cyfrowy odpowiednik podręcznika drukowanego, wzbogacony o zadania interaktywne i animacje. Z multipodręcznika można korzystać z każdego miejsca, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.
Matematyka 1. Podręcznik + Multipodręcznik (roczny dostęp)
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Numer dopuszczenia podręcznika: 168/1/2009
Numer dopuszczenia multipodręcznika: 168/1/m/2013


Przeciętny uczeń w ciągu roku przenosi na plecach ciężar o masie 1,5 tony. Szkolny bagaż, na który składają się przede wszystkim podręczniki, można odchudzić. Jak? Zostawić podręcznik w szkole, a w domu korzystać z jego cyfrowej wersji – multipodręcznika.

Multipodręcznik wyposażono w interaktywne zadania i animacje. Można z niego korzystać wszędzie, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.
Ćwiczenia podstawowe
J. Lech


Ćwiczenia podstawowe pomagają uczniom, którzy nie radzą sobie z nauką na bieżąco. Zeszyt zawiera zadania do każdego rozdziału w podręczniku – dzięki temu słabsi uczniowie nie tracą nic z lekcji. Pracując z Ćwiczeniami podstawowymi w klasie albo w domu, mogą opanować elementarne umiejętności i nadrobić ewentualne braki w wiedzy.
Matematyka 1. Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska


Zeszyt ćwiczeń wzbogacony o płytę z interaktywnymi ćwiczeniami, które można wykorzystać jako aktywizującą metodę pracy na lekcji lub niebanalny pomysł na pracę domową.
Matematyka 1. Zbiór zadań
M. Braun, J. Lech


Zbiór, na który składają się zróżnicowane pod względem stopnia trudności zadania, skutecznie ułatwia utrwalenie wiadomości i opanowanie umiejętności. Do wykorzystania na lekcji i w domu.
GimPlus 1. Nowa wersja.
Praca zbiorowa


Program komputerowy dostępny online na www.gimplus.pl

Interaktywne zadania o zróżnicowanym stopniu trudności w nowych miejskich dekoracjach. GimPlus przydaje się szczególnie do prac domowych, a w porównaniu z tradycyjnymi zadaniami zapewnia szybszy rozwój umiejętności matematycznych. Program uniemożliwia uczniom ściąganie i przepisywanie wyników, ponieważ dane w zadaniach są zmienne. Nauczycielom daje wgląd w raporty z rezultatami pracy uczniów.
Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki


Cyfrowy podręcznik, który oprócz interaktywnych zadań i animacji wyposażono w komentarze i wskazówki do części teoretycznej oraz odpowiedzi do wszystkich zadań. Z multipodręcznika można korzystać z każdego miejsca, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.

Dostęp do multipodręcznika w wersji nauczycielskiej jest bezpłatny dla członków Klubu M+.
Matematyka 1. Podręcznik w wersji dla nauczyciela. Wydanie 2009
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Podręcznik w wersji dla nauczyciela oprócz treści podręcznika uczniowskiego zawiera uwagi do zadań i ich rozwiązania oraz szczegółowe komentarze do części teoretycznej.
Matematyka 1. Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM. Wersja dla nauczyciela
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska


Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela oprócz treści, które ma w swoim zeszycie uczeń, zawiera ekrany z zadaniami zamieszczonymi na CD-ROM-ie, a także uwagi do tych zadań.
Matematyka 1. Sprawdziany. Pierwsza wersja
M. Grochowalska


W książce: plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe do powielenia klasówki do każdego działu podręcznika oraz prace semestralne i końcoworoczny sprawdzian.
Matematyka 1. Sprawdziany. Druga wersja
Praca zbiorowa


W książce: plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe do powielenia klasówki do każdego działu podręcznika oraz prace semestralne i końcoworoczny sprawdzian.
Matematyka 1. Sprawdziany. Trzecia wersja
M. Grochowalska


W książce: plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe do powielenia klasówki do każdego działu podręcznika oraz prace semestralne i końcoworoczny sprawdzian.
Matematyka 1. Lekcje powtórzeniowe w gimnazjum
M. Grochowalska


Powtórki w formie konkursu. Zadania są gotowe do powielenia i pocięcia na karteczki do losowania. Można je wykorzystać także na sprawdzianach i przy odpowiedziach ustnych.
Kompozytor klasówek 1
Praca zbiorowa


Program komputerowy dostępny online na www.kompozytorklasowek.pl.

Intuicyjny program do komponowania kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych i indywidualnych zestawów zadań. Pozwala dostroić klasówkę do zakresu materiału, poziomu klasy i czasu, jaki ma zająć test. Na życzenie generuje różne wersje tej samej klasówki, dostarcza również odpowiedzi do zadań.
Matematyka 2. Podręcznik dla gimnazjum. Wydanie 2010
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Numer dopuszczenia: 168/2/2010


Publikację wyróżniają praktyczność i uniwersalność. Odwołania do codzienności powodują, że uczniowie potrafią wykorzystać w praktyce zdobyte umiejętności, a zróżnicowany poziom trudności pozwala w równej mierze zaspokoić potrzeby słabszych i uzdolnionych.
Multipodręcznik. Matematyka 2. Gimnazjum. Roczny dostęp.
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Cyfrowy odpowiednik podręcznika drukowanego, wzbogacony o zadania interaktywne i animacje. Z multipodręcznika można korzystać z każdego miejsca, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.
Matematyka 2. Podręcznik + Multipodręcznik (roczny dostęp)
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Przeciętny uczeń w ciągu roku przenosi na plecach ciężar o masie 1,5 tony. Szkolny bagaż, na który składają się przede wszystkim podręczniki, można odchudzić. Jak? Zostawić podręcznik w szkole, a w domu korzystać z jego cyfrowej wersji – multipodręcznika.

Multipodręcznik wyposażono w interaktywne zadania i animacje. Można z niego korzystać wszędzie, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.
Matematyka 2. Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska


Zeszyt ćwiczeń wzbogacony o płytę z interaktywnymi ćwiczeniami, które można wykorzystać jako aktywizującą metodę pracy na lekcji lub niebanalny pomysł na pracę domową.
Matematyka 2. Zbiór zadań
M. Braun, J. Lech


Zbiór, na który składają się zróżnicowane pod względem stopnia trudności zadania, skutecznie ułatwia utrwalenie wiadomości i opanowanie umiejętności. Do wykorzystania na lekcji i w domu.
GimPlus 2. Nowa wersja
Praca zbiorowa


program komputerowy dostępny online na www.gimplus.pl

Interaktywne zadania o zróżnicowanym stopniu trudności w nowych miejskich dekoracjach. GimPlus przydaje się szczególnie do prac domowych, a w porównaniu z tradycyjnymi zadaniami zapewnia szybszy rozwój umiejętności matematycznych. Program uniemożliwia uczniom ściąganie i przepisywanie wyników, ponieważ dane w zadaniach są zmienne. Nauczycielom daje wgląd w raporty z rezultatami pracy uczniów.
Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela
Praca zbiorowa pod redakcją M.Dobrowolskiej


Cyfrowy podręcznik, który oprócz interaktywnych zadań i animacji wyposażono w komentarze i wskazówki do części teoretycznej oraz odpowiedzi do wszystkich zadań. Z multipodręcznika można korzystać z każdego miejsca, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.

Dostęp do multipodręcznika w wersji nauczycielskiej jest bezpłatny dla członków Klubu M+.
Matematyka 2. Podręcznik w wersji dla nauczyciela. Wydanie 2010
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Podręcznik w wersji dla nauczyciela oprócz treści podręcznika uczniowskiego zawiera uwagi do zadań i ich rozwiązania oraz szczegółowe komentarze do części teoretycznej.
Matematyka 2. Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM. Wersja dla nauczyciela
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska


Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela oprócz treści, które ma w swoim zeszycie ćwiczeń uczeń, zawiera ekrany z zadaniami zamieszczonymi na CD-ROM-ie, a także uwagi do tych zadań.
Matematyka 2. Sprawdziany. Pierwsza wersja
M. Grochowalska


W książce: plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe do powielenia klasówki do każdego działu podręcznika oraz prace semestralne i końcoworoczny sprawdzian.
Matematyka 2. Sprawdziany. Druga wersja
Praca zbiorowa


W książce: plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe do powielenia klasówki do każdego działu podręcznika oraz prace semestralne i końcoworoczny sprawdzian.
Matematyka 2. Sprawdziany. Trzecia wersja
M. Grochowalska


W książce: plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe do powielenia klasówki do każdego działu podręcznika oraz prace semestralne i końcoworoczny sprawdzian.
Matematyka 2. Lekcje powtórzeniowe w gimnazjum
M. Grochowalska


Powtórki w formie konkursu. Zadania są gotowe do powielenia i pocięcia na karteczki do losowania. Można je wykorzystać także na sprawdzianach i przy odpowiedziach ustnych.
Kompozytor klasówek 2
Praca zbiorowa


program komputerowy dostępny online na www.kompozytorklasowek.pl.

Intuicyjny program do komponowania kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych i indywidualnych zestawów zadań. Pozwala dostroić klasówkę nie tylko do zakresu materiału i poziomu klasy, lecz także do czasu, jaki ma zająć test. Na życzenie generuje różne wersje tej samej klasówki dla kilku grup. Dostarcza również odpowiedzi do zadań.
Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Wydanie 2011
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Numer dopuszczenia: 168/3/2011


Publikację wyróżniają praktyczność i uniwersalność. Odwołania do codzienności powodują, że uczniowie potrafią wykorzystać w praktyce zdobyte umiejętności, a zróżnicowany poziom trudności pozwala w równej mierze zaspokoić potrzeby słabszych i uzdolnionych.
Multipodręcznik. Matematyka 3. Gimnazjum. Roczny dostęp.
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Cyfrowy odpowiednik podręcznika drukowanego, wzbogacony o zadania interaktywne i animacje. Z multipodręcznika można korzystać z każdego miejsca, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.
Matematyka 3. Podręcznik + Multipodręcznik (roczny dostęp)
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Przeciętny uczeń w ciągu roku przenosi na plecach ciężar o masie 1,5 tony. Szkolny bagaż, na który składają się przede wszystkim podręczniki, można odchudzić. Jak? Zostawić podręcznik w szkole, a w domu korzystać z jego cyfrowej wersji – multipodręcznika.

Multipodręcznik wyposażono w interaktywne zadania i animacje. Można z niego korzystać wszędzie, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.
Matematyka 3. Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska


Zeszyt ćwiczeń wzbogacony o płytę z interaktywnymi ćwiczeniami, które można wykorzystać jako aktywizującą metodę pracy na lekcji lub niebanalny pomysł na pracę domową.
Matematyka 3. Zbiór zadań. Nowa wersja.
M. Braun, J. Lech


Książka pomaga w utrwalaniu na bieżąco wiedzy i umiejętności. Można potraktować ją także jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu, umożliwia bowiem powtórzenie wiadomości z klas 1 i 2.
Matematyka. Przygotowanie do egzaminu po gimnazjum. Nowy kalendarz gimnazjalisty.
M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech


Sprawdzony w wieloletniej praktyce plan przygotowań do egzaminu gimnazjalnego. Materiał do powtórzenia, samodzielnego lub pod kierunkiem nauczyciela, podzielony jest na łatwo przyswajalne, tygodniowe porcje, co pozwala na skuteczne utrwalenie wiadomości.
GimPlus 3
Praca zbiorowa


program komputerowy dostępny online na www.gimplus.pl

Interaktywne zadania o zróżnicowanym stopniu trudności przydatne szczególnie do prac domowych. W porównaniu z tradycyjnymi zadaniami zapewniają szybszy rozwój umiejętności matematycznych. Program uniemożliwia uczniom ściąganie i przepisywanie wyników, ponieważ dane w zadaniach są zmienne. Nauczycielom daje wgląd w raporty z rezultatami pracy uczniów.
Multipodręcznik w wersji dla nauczyciela
Praca zbiorowa pod redakcją M.Dobrowolskiej


Cyfrowy podręcznik, który oprócz interaktywnych zadań i animacji wyposażono w komentarze i wskazówki do części teoretycznej oraz odpowiedzi do wszystkich zadań. Z multipodręcznika można korzystać z każdego miejsca, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.

Dostęp do multipodręcznika w wersji nauczycielskiej jest bezpłatny dla członków Klubu M+.
Matematyka 3. Podręcznik w wersji dla nauczyciela. Wydanie 2011.
Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej


Podręcznik w wersji dla nauczyciela oprócz treści podręcznika uczniowskiego zawiera uwagi do zadań i ich rozwiązania oraz szczegółowe komentarze do części teoretycznej.
Matematyka 3. Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM. Wersja dla nauczyciela. Nowa wersja.
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska


Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela oprócz treści, które ma w swoim zeszycie ćwiczeń uczeń, zawiera ekrany z zadaniami zamieszczonymi na CD-ROM-ie, a także uwagi do tych zadań.
Matematyka 3. Sprawdziany. Pierwsza wersja. Wydanie 2011.
M. Grochowalska


Na książkę składają się plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe klasówki do każdego z działów podręcznika oraz prace semestralne i sprawdzian podsumowujący cały rok nauki.
Matematyka 3. Sprawdziany. Druga wersja. Wydanie 2011.
Praca zbiorowa


Na książkę składają się plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe klasówki do każdego z działów podręcznika oraz prace semestralne i sprawdzian podsumowujący cały rok nauki.
Matematyka 3. Sprawdziany. Trzecia wersja. Wydanie 2011.
M. Grochowalska


Na książkę składają się plany prac klasowych i sprawdzianów opracowane na podstawie programu nauczania M+, gotowe klasówki do każdego z działów podręcznika oraz prace semestralne, sprawdzian końcoworoczny i testy symulujące egzaminacyjne arkusze.
Matematyka 3. Lekcje powtórzeniowe w gimnazjum
M. Grochowalska


Powtórki w formie konkursu. Zadania są gotowe do powielenia i pocięcia na karteczki do losowania. Można je wykorzystać także na sprawdzianach i przy odpowiedziach ustnych.
Kompozytor klasówek 3
Praca zbiorowa


program komputerowy dostępny online na www.kompozytorklasowek.pl.

Intuicyjny program do komponowania kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych i indywidualnych zestawów zadań. Pozwala dostroić klasówkę nie tylko do zakresu materiału i poziomu klasy, lecz także do czasu, jaki ma zająć test. Na życzenie generuje różne wersje tej samej klasówki dla kilku grup, dostarcza również odpowiedzi do zadań. Nowa wersja programu umożliwia tworzenie klasówek przekrojowych, wzbogaciliśmy ją także o nowe zadania i poprawiliśmy jakość wydruku.
Książki


Własne bezpłatne egzemplarze podręczników i zeszytów ćwiczeń w wersji dla nauczyciela. Mieszczą one zarówno treść książek uczniowskich, jak i dodatkowe materiały przeznaczone dla nauczyciela. Dobrze się sprawdzają w trakcie prowadzenia lekcji.
Cyfrowe podręczniki


Cyfrowe wersje podręczników M+ wprowadzają nowy wymiar na lekcję matematyki. Wyświetlanie ich treści na ekranie, tablicy interaktywnej lub cyfrowym telewizorze przyciąga uwagę uczniów i poprawia ich koncentrację.

Ważne rzeczy można powiększać albo podkreślać. W zależności od potrzeb materiał można prezentować w kawałkach albo w całości.

Bezpłatne wersje nauczycielskie mieszczą zarówno treść podręcznika uczniowskiego, jak i zestaw wskazówek metodycznych oraz dodatków dla nauczyciela. Z każdym rokiem multipodręczniki są wzbogacane o nowe dodatki: filmy, zadania interaktywne, nagrania, prace badawcze i inne materiały zwiększające zaangażowanie uczniów w naukę.

Więcej o multipodręcznikach
Programy badania wyników


Sesje z plusem oraz Próbny egzamin – bezpłatne programy LEPSZEJ SZKOŁY pozwalające zobaczyć osiągnięcia uczniów z obiektywnej perspektywy.

Standaryzowane testy umożliwiają rzetelną ocenę osiągnięć uczniów.

Indywidualizowane raporty pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich. Pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności. Są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

Sesje z plusem odbywają się trzy razy do roku w każdej klasie.
Próbny egzamin jest przeprowadzany corocznie w listopadzie.

Więcej o programach LEPSZEJ SZKOŁY
„Matematyka w Szkole”


E-artykuły, e-materiały, e-pomysły, e-inspiracje.

Od stycznia 2014 roku do zestawu bezpłatnych pomocy M+ dołącza uznane czasopismo „Matematyka w Szkole” w wersji cyfrowej.

Od tej pory zarówno bieżące wydania, jak i archiwum czasopisma będą dostępne za pośrednictwem internetu i tylko dla klubowiczów M+.

Każde wydanie „Matematyki w Szkole” to nowe sprawdziany, kartkówki, zestawy zadań, karty pracy, scenariusze lekcji, wskazówki i pomysły dydaktyczne oraz informacje o zmianach w oświacie.

Więcej o czasopiśmie
Gry dydaktyczne Ligi Mistrzów M+


Gry M+ pozwalają uczniowskim umysłom osiągnąć wyżyny możliwości.

Dodawanie ułamków podczas zakupów w warzywniaku opanowuje się trzy razy szybciej. Równania i nierówności w trakcie stawiania pasjansów stają się oczywistością, a symetrie podczas tworzenia mozaik – przyjemną rozrywką.

Gry są dostępne w wersji drukowanej oraz w wersji do pobrania.
Zasoby dydaktyczne na www.matematyka.gwo.pl


Pełne dobrych sprawdzonych pomysłów, przydatne na co dzień i z roku na rok coraz bogatsze. W tym roku między innymi o kolejne gry Ligi Mistrzów M+, sprawdziany do każdego działu i nowe scenariusze. Wśród materiałów również: pomoce multimedialne i symulacje komputerowe, trójwymiarowe rysunki brył, łamigłówki i rebusy, samosprawdzające się interaktywne testy online (dostępne także dla ucznia), porady dla nauczycieli i przygotowujące do egzaminu Powtórki z plusem.

Materiały dla: klasy 1 klasy 2 klasy 3
Rozkłady i plany wynikowe
Poradnia M+
Powtórki z plusem
Strefa ucznia dla: klasy 1 klasy 2 klasy 3
Pomoce dydaktyczne


Do motywowania uczniów – zachętki i motywce; do geometrii – trójwymiarowe okulary, anaglify i karty ćwiczeniowe, na konkursy – zagadki, a na ściany – portrety.
Kalendarz nauczyciela


Chcemy, żeby rok mijał Państwu dobrze i bez organizacyjnych zawirowań. Dlatego nasz kalendarze są trwałe, estetyczne oraz… bardzo pragmatyczne.
Upominki na konkursy


Nauczyciele, którzy organizują konkursy, co roku otrzymują od nas dyplomy i upominki dla laureatów.
Rabaty na książki i multimedia