Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Próbny egzamin gimnazjalny. Przedmioty przyrodnicze

Próbny egzamin – miarodajna ocena wiedzy i umiejętności uczniów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem

Indywidualizowane raporty:
  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności.
Przykład raportu
Przykład raportu - plik pdf

Przebieg programu
  • Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera ze strony LEPSZEJ SZKOŁY (www.LS.gwo.pl) arkusz próbnego egzaminu z przedmiotów przyrodniczych.

  • Po przeprowadzeniu testu nauczyciel sprawdza go za pomocą klucza odpowiedzi. Następnie na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportem prezentującym rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

  • Nauczyciel fizyki może pobrać wyłącznie część przyrodniczą egzaminu.


Jak przystąpić do programu?
  • Aby wziąć udział w programie, należy dokładnie i czytelnie wypełnić formularz Klub Nauczycieli fizyki 2014/2015, podać prywatny adres e-mail i poprosić dyrektora szkoły o potwierdzenie danych.

  • Wypełniony formularz należy przesłać pocztą najpóźniej do 10 września 2014 roku.
    Z przyczyn prawnych nie bierzemy pod uwagę formularzy wysyłanych faksem.

  • Jeśli do programu chce przystąpić kilku nauczycieli z jednej szkoły, każdy z nich powinien wypełnić osobny formularz.


Kontakt
tel. 58 340 63 58
e-mail: ls@gwo.pl