Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Testy do pobrania

Materiał uzupełniający treść podręcznika Język polski 3. Między nami. Nowa wersja.

Test językowy 1, s. 90
Zadania – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf

Test językowy 3, s. 239
Zadania – plik pdf
Odpowiedzi – plik pdf