Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  
GimPlus. Nowa wersja – ponad 500 interaktywnych zadań w komiksowej szacie graficznej. Nowy GimPlus dla klas 1 i 2 jest w pełni dostosowany do obowiązującej podstawy programowej. Z aplikacją można pracować zarówno na lekcji, jak i w domu. Nauczyciel ma wgląd w raporty z rezultatami pracy swoich uczniów. Dane w zadaniach są zmienne, więc gimnazjaliści nie mają możliwości spisywania wyników od koleżanek i kolegów.

GimPlus. Stara wersja – internetowy zbiór ponad 100 interaktywnych zadań (ze zmiennymi danymi) dla 3 klasy gimnazjum. Zadania uporządkowano według działów i tematów. Program można wykorzystać do prowadzenia lekcji z użyciem zarówno rzutnika, jak i tablicy multimedialnej. Uczniowie mogą też pracować z GimPlusem samodzielnie. Nauczyciel obserwuje ich wyniki w e-GWO dzienniku.

  
Dla uczniów:
  • odrabiaj prace domowe na ekranie komputera
  • porównuj swoje wyniki z wynikami innych uczniów w rankingach online
  • bądź pewny, że jesteś dobrze przygotowany do klasówek i egzaminu
  • przekonaj się, że matematyka jest ciekawa
  
Dla nauczycieli:
  • korzystaj z programu, do którego zadania przygotowała redakcja M+
  • prowadź lekcje przy użyciu rzutnika multimedialnego lub tablicy interaktywnej
  • zadawaj komputerowe prace domowe i twórz klasówki, które sprawdzają się same
  • obserwuj w e-GWO dzienniku wyniki uczniów
    i drukuj raporty

Pobierz ulotkę lub film programu GimPlus, które proponujemy przedstawić rodzicom podczas wywiadówki.

Ulotka - plik pdf
Film - plik wmv

Przejdź do oferty zakupu programu GimPlus