Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wielki sprawdzian. Klasa 4, 5, 6 szkoły podstawowej

Adresaci
Nauczyciele, którzy uczą języka polskiego w szkole podstawowej i których uczniowie korzystają z podręczników Między nami.

Cel programu
Staranne przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.

Opis
Uczniowie systematycznie rozwiązują standaryzowane testy kompetencji, a nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

Przebieg programu

 1. Program przebiega w dwóch wersjach: bezpłatnej oraz płatnej. Testy dla obu wersji są jednakowe.

  • Wersja bezpłatna (internetowa): wszyscy uczestnicy programu mają dostęp do testów zamieszczonych na stronie www.LS.gwo.pl. Mogą je pobierać i samodzielnie powielać.
  • Wersja płatna: każdy uczestnik ma możliwość zamówienia wydrukowanych testów. Testy można zamawiać przez stronę www.LS.gwo.pl od połowy lipca. Komplet testów dla jednego ucznia kosztuje 3,00 zł. Limit zamówienia to minimum 10 kompletów na klasę. Nauczyciel otrzymuje testy pocztą we wrześniu (jeżeli zamówienie zostanie złożone do 10 września) lub w październiku (jeżeli zamówienie zostanie złożone między 10 a 30 września). Przesyłka jest płatna przy odbiorze.

 2. Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od klasy:
  Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
  Test na wejście V
  Testy do rozdziałów podręcznika V(pięć testów) V(pięć testów) V(cztery testy)
  Test całoroczny V V V
   test tylko w wersji bezpłatnej (internetowej)

   testy w wersji bezpłatnej (internetowej) i płatnej


 3. Nauczyciel przeprowadza i sprawdza test za pomocą klucza odpowiedzi. Następnie na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki testów i zapoznaje się z raportem porównującym wyniki klasy z wynikami ogólnopolskimi.
 4. Po wpisaniu wyników wszystkich testów uczestnik programu otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie edukacyjnym.

Jak przystąpić do programu?

 • Nabór do programu odbywa się corocznie – rozpoczyna się wiosną poprzedzającą dany rok szkolny i trwa do 10 września.
  Trwa nabór na rok szkolny 2011/2012.
 • Aby zgłosić udział w programie, należy dokładnie i czytelnie wypełnić potwierdzenie
  Uczę z GWO 2011/2012, podać prywatny adres e-mail i poprosić dyrektora szkoły o potwierdzenie danych
 • W sekcji poświęconej LEPSZEJ SZKOLE należy zaznaczyć chęć udziału w projekcie.
 • Wypełnione potwierdzenie należy przesłać pocztą najpóźniej do 10 września 2011 roku.
  Z przyczyn prawnych nie bierzemy pod uwagę formularzy wysyłanych faksem.

Jeśli do programu chce przystąpić kilku nauczycieli z jednej szkoły, każdy z nich powinien wypełnić osobne potwierdzenie.

Potwierdzenie Uczę z GWO 2011/2012 - plik pdf
Regulamin programu Wielki sprawdzian 2011/2012 - plik pdf

Kontakt
tel. 58 340 63 58
e-mail: ls@gwo.pl