Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podstawa programowa nauczania biologii

Gimnazjum
  • nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. – obowiązująca w klasie 1 od roku szkolnego 2009/2010 - plik pdf

Liceum i technikum

  • obowiązująca podstawa programowa z 26 lutego 2002 r. ze zmianami - plik pdf | plik doc