Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Zdania złożone współrzędnie

Materiał uzupełniający treść podręcznika Język polski 2. Między nami. (s. 203)ZDANIE ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

1. Jeszcze w zeszłym roku mieszkaliśmy w mieście. 2. Na wiosnę mama zachorowała dlatego tata postanowił wybudować dom na wsi. 3. Długo się zastanawialiśmy czy to dobry pomysł.
4. Mieszkanie w mieście miało swoje wady ale przynajmniej zawsze mieliśmy jakieś zajęcie.
5. Mogliśmy pójść do kina albo wybrać się do aquaparku. 6. Decyzja jednak zapadła a my nie mieliśmy wyboru. 7. Teraz cieszymy się że tak się stało. 8. Kąpiemy się w pobliskim jeziorze i spędzamy długie godziny na wędrówkach w lesie. 9. Mama też już się czuje lepiej więc jest częściej uśmiechnięta. 10. Czasami tylko tęsknimy za dawnym stylem życia lecz wtedy siadamy z całą rodziną przy kominku rozmawiamy śmiejemy się i szybko zapominamy o miejskich przyjemnościach.


1. Wstaw przecinki w odpowiednich miejscach tekstu.

 


2. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

 1. W powyższym tekście znajduje się:
  A. 1 zdanie pojedyncze, 3 zdania złożone podrzędnie, 6 zdań złożonych współrzędnie.
  B. 1 zdanie pojedyncze, 4 zdania złożone podrzędnie, 5 zdań złożonych współrzędnie.
  C. 1 zdanie pojedyncze, 2 zdania złożone podrzędnie, 7 zdań złożonych współrzędnie.
  D. 1 zdanie pojedyncze, 5 zdań złożonych podrzędnie, 4 zdania złożone współrzędnie. 2. Wypowiedzenie 3. to zdanie złożone:
  A. współrzędnie wynikowe.
  B. współrzędnie łączne.
  C. współrzędnie rozłączne.
  D. podrzędne. 3. Wypowiedzenie 4. to zdanie złożone:
  A. współrzędnie łączne.
  B. współrzędnie rozłączne.
  C. współrzędnie przeciwstawne.
  D. współrzędnie wynikowe. 4. Prawidłowy wykres zdania 8. to:
  A.

  B.

  C.

  D.
 5. Prawidłowy wykres zdania 9. to:
  A.

  B.

  C.

  D.
 6. Zdania składowe wypowiedzenia 10. to zdania złożone współrzędnie w następującej kolejności:
  A. wynikowe, łączne, łączne, rozłączne.
  B. przeciwstawne, rozłączne, rozłączne, rozłączne.
  C. przeciwstawne, łączne, łączne, łączne.
  D. łączne, przeciwstawne, łączne, łączne. 7. Wykres zdania 7. to:
  A.

  B.

  C.

  D.
 8. Jeżeli zmienimy spójnik w zdaniu 8. na spójnik lub, to utworzymy zdanie:
  A. złożone współrzędnie łączne.
  B. złożone współrzędnie wynikowe.
  C. złożone współrzędnie przeciwstawne.
  D. złożone współrzędnie rozłączne. 9. Jeżeli zmienimy spójnik w zdaniu 9. na spójnik zatem, to:
  A. utworzymy zdanie złożone współrzędnie łączne.
  B. utworzymy zdanie złożone współrzędnie wynikowe.
  C. utworzymy zdanie złożone podrzędnie.
  D. nie zmienimy rodzaju zdania złożonego. 10. Aby nie zmienić typu zdania złożonego, spójnik w zdaniu 2. możemy zamienić na spójniki:
  A. zatem, i, więc.
  B. zatem, więc, toteż.
  C. zatem, ponieważ, więc.
  D. i, ponieważ, toteż.3. Zredaguj zdania na temat tego, co można robić na wsi. W tym celu utwórz następujące typy zdań:

a) zdanie złożone współrzędnie łączne
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) zdanie złożone współrzędnie rozłączne
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Zredaguj zdania, w których podasz powody podjęcia decyzji o przeprowadzce na wieś. W tym celu utwórz następujące typy zdań:

a) zdanie złożone podrzędnie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) zdanie złożone współrzędnie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Test w wersji do wydruku - plik pdf