Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Prędkość, droga, czas