Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figury na płaszczyźnie